Balıkesir Resimleri - Erdek
Açıklama: Balıkesir iki denize kıyısı bulunan (Marmara ve Ege Denizi) bulunan nadir illerden birisidir. Yüzölçümü bakımından Marmara ve Ege Bölgesi'nin en büyük ilidir.

Balıkesir, Anadolu yarımadasının kuzeybatısında ve önemli bir kısmı Marmara'da olmak üzere geriye kalan kısmı da Ege Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Güneyinden Manisa ve İzmir, batısında Ege Denizi ve Çanakkale, doğusundan Kütahya ve Bursa, kuzeyinden Marmara Denizi ile çevrilmiştir. İki denize sınırı olan nadir illerden biridir. Türkiye'de en çok adaya sahip ildir. Bu adaların bir kısmı Marmara Denizi'nde bir kısmı Ege'dedir.

Batı'da Kazdağları, Şapçı Dağı ve Madra Dağları; Doğu'da Alaçam Dağları önemli yükseltilerdir. Manyas Gölü ve Tabak Gölü gölleridir. Susurluk Çayı başlıca akarsuyudur. Avşa, Paşalimanı, Ekincik, Marmara, Alibey, Çiçek, Çıplak ada başta olmak üzere 32 adası vardır. Bu adaların 22 tanesi Ege Denizinde; 10 tanesi Marmara Denizindedir. Ovaları: Balıkesir, Gönen, Edremit, Susurluk. Marmara Denizi kıyılarında adalar hariç 175 km’lik bir kıyımız, Ege Denizi kıyılarında da yine adalar hariç 115 km’lik bir kıyı bandımız vardır.

Balıkesir, Ege ve Marmara Denizlerine kıyıları olduğu için tarihi, en eski yerleşim bölgelerini kapsayan Arkaik Çağının M.Ö. 3000 yılına dek uzanır. Bu bölgenin Antik Çağdaki adı Mysia'dır. İlin, adını nereden aldığı hakkında değişik rivayetler vardır. Bir rivayette Paleo Kastro (Eski Hisar), bir başka söylentiye göre Bal-ı Kesr (Balı çok), bir başka rivayette ise Pers Devlet adamı Balı-Kisra'nın adından, veya Balak-Hisar veya Balık-Hisar'dan geldiği söylenir. Antik Çağda Mysia adını alan bu bölgede Edremit (Adramytteinen) ilçesinin Altınoluk bucağında Antandros, Erdek (Ertaka) (Belkıs-Kyzikos), Bandırma (Pandermit) adlı önemli antik yerleşim sahaları vardır.

1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu'ya girmeye başlayan Türkler kısa zamanda Selçuklu Devleti idaresinde uçlara yığılmışlar, buralarda yeni yöreler fethedip, Beylikler kurmuşlardır. Bu Beyliklerden biri de Danişment Gazi soyundan gelen Kalemşah Oğlu Karesi Bey'in kurduğu Karesi Beyliği'dir. 1862'den itibaren çeşitli Yörük Aşiretleri bölgede iskana tabi tutulmuş, yerleştirilmiştir. 1878 (93 Harbi) sonunda gelen Muhacirler bölgede yeni köyler kurmuşlardır.

Balıkesir Milli Mücadelede Redd-i İlhak Cemiyetini kuran ve düşmana karşı koyan ilk iller arasındadır. Kurtuluş Savaşı'nda 15 Mayıs 1919'da düşmanın İzmir'i işgalinden hemen sonra Balıkesir'de durumu müzakere eden çeşitli kongreler düzenlendi. Balıkesirliler Redd-i İlhak Cemiyetini kurarak silahlı direniş kararı aldı. Kısa zamanda gelişen karşı koyma hareketi (Redd-i İlhak) sonucu Akhisar, Ayvalık, İvrindi cephelerinde düşman önünde 13 ay direnildi. 30 Haziran 1920'de işgal edilen Balıkesir, 6 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuldu.

Turizm
BALIKESİR'de turizm alanında büyük gelişmeler olmuştur. Başlıca turizm merkezleri Altınoluk, Ayvalık, Edremit, Akçay, Burhaniye, Ören ve Erdek'tir. Pek çok uygarlığa evsahipliği yapmış olan Balıkesir, zengin tarihi kalıntılarıyla insanlığın en eski dönemlerine ışık tutar. Buna örnek olarak Yıldırım Camii (Eski Camii), Zağnos Paşa Camii, Umurbey Camii, Karesi Bey Türbesi, Yeldeğirmenleri ve il merkezinde Saat Kulesi gösterilebilir. Kent çevresinde doğal güzellikler içinde kurulmuş tarihi kalıntılarıyla pek çok kasaba bulunur. Edremit Körfezi ve oksijen yoğunluğu bakımından dünyada ikinci sırada gelen Altınoluk (Oksijen Cenneti) bu güzel yörelerden bazılarıdır. Altınoluk, Alplerden sonra Kazdağları ve çevresi 2. oksijen deposu durumundadır. Zeytinlikler içinde yeralan Ayvalık ilçesi ise güzel kumsalları, karşısındaki küçük adalar ve tarihi kalıntılarıyla ünlü Sarımsaklı Yarımadası ve Cunda (Alibey) Adası gerçekten görülmeye değerdir. İlçelerde: Ayvalık'ta Taksiyarkis Kilisesi, Saatli Camii vb., Bandırma'da liman, Cami ve Türbeler, Burhaniye'de Ören, Edremit (Burada Osmanlı döneminde tersaneler kurulmuştur.), Kurşunlu Camii çevredeki en eski İslami eserdir. Ayrıca Altınoluk Bucağında Andantros harabeleri dikkat eçeker. Akçay'a 30 km. uzaklıktaki Küçükkuyu Köyü'ne yakın bir yerde bulunan Zeus Altarı ilginçtir. Dünyaca ünlü Manyas Kuşcenneti adeta bir sembol olmuştur. Kuşcenneti Milli Parkı (A) Sınıfı Avrupa Diploması’na sahiptir. Öte yandan Erdek, İvrindi, Gönen ve Marmara ilçeleri de çeşitli tarihi zenginliklere sahiptirler. Bunların yanısıra il merkezindeki Atatürk Parkı, Değirmen Boğazı ve Çamlık, Balıkesir'e ayrı bir çekicilik kazandırmaktadır. Kazdağları, Kapıdağı Yarımadası, Alaçam Dağları, Madra Dağı dağcılık faaliyetlerine; Edremit körfezi dalgıçlık faaliyetlerine uygundur. İlde hemen hemen tüm ilçelerinde alternatif turizme kaynaklık edecek termal su kaynakları mevcuttur. Örneğin; Gönen, Manyas,Edremit(Güre ve Bostancı) Bigadiç,Sındırgı ve Merkez Pamukçu Ilıca Termal su kaynakları ve buralardaki termal tesisler turist çeken önemli kaynaklardır.

Balıkesir İşletme Belgeli Tesis bakımından (82 tesis) Türkiye’de 7.sıradadır. Turizmde ilk planlı hareket Balıkesir’in Erdek, Akçay, Ayvalık ve Burhaniye gibi yerleşim birimlerinde başlamıştır. İlde birçok kamu kuruluşunun kampı bulunmaktadır.

Tarım
Bölgenin geçim kaynakları genelde tarıma dayalıdır. Zeytin cenneti olan körfez bölgesinin yapısı itibarıyla zeytincilik oldukça etkindir. Dünyada zeytinin Edremit Körfezi çıkışlı olduğu kabul edilmektedir. Yörede 10 milyon zeytin ağacı vardır. Türkiye'deki zeytin üretiminin % 45 'i buradan sağlanır. Bunun yanısıra tahıl ürünleri, şeker pancarı, domates, kavun ve benzeri ürünler ekonomideki yerlerini almışlardır. Balıkesir tarımında kavun geleneksel bir ürün olup meşhur bir ürünüdür. İlde Balıkesir Ovası, Gönen Ovası, Susurluk Ovası ve Edremit Ovası başlıca üretim yerleridir. Bölgede pamuk üretimi de yapılmaktadır. Gönen Ovasında başlıca ürü çeltiktir. Balıkesir'de her türlü sebze üretilmekte, börülce, kuzukulağı, semizotu gibi değişik sebzelerin çok talep edildiği görülmektedir. Tarımsal faaliyetleri gelişmiş ender illerdendir. Bursa, İzmir, İstanbul'u besleyen illerin başında gelmektedir. Balıkesir tarım faaliyetlerinde iller arasında 4. sırada yer almaktadır.

Hayvancılık
Balıkesir İli düzlük olduğu kadar dağlık coğrafyaya da sahiptir. 14 bin km2'lik alanda meralar ve yaylalar ile yüksek kesimlerde küçük ve büyük baş hayvancılık yapılmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Balıkesir küçükbaş hayvancılığında 3., büyükbaş hayvancılığında 5., kümes hayvancılığında 1. sırada yer almaktadır. İlde devekuşu ve domuz çiftlikleri de bulunmaktadır. İlde Balıkesir Merkez, Havran, Susurluk, Manyas ve Savaştepe'de peynir ve yoğurt mandıraları yaygındır.

Sanayii
İlin zeytinyağı ve çiçekyağı üretimi yanısıra kurulan dev salça fabrikaları, un ve yem sanayileri de ihracata yönelik olarak ekonomiye doğrudan katkıda bulunmaktadır. Balıkesir denilince akla hemen Yağcıbedir Halıları gelir. Dünya çapında bir pazarı olan bu halılar ekonomiye önemli derecede katkıda bulunur. Ayrıca yörenin, pek çok türlülüğü ile birlikte kolonyası da meşhurdur. Balıkesir'e gelip bir kolonya imalathanesine girildiğinde binbir çeşit bitkilerden imal edilen kokuları bulmak mümkündür. İlin sanayi yapısı gelişmeye başlamıştır. Ağır sanayi bölgesi, küçük sanayi sitesi ve organize sanayi sitesi bu gelişmeye örnektir. Ağır sanayi bölgesinde faal olan haddehaneler endüstriyel açıdan önemli role sahiptirler. Balıkesir Merkezde sentetik dokuma, elektirik teçhizatları üretimi, tarıma dayalı sanayi üretimi egemendir. Bandırma ilçesi ise İstanbul'a yakınlığıyla, limanıyla ve ildeki en modern fabrikalarıyla bir sanayi merkezi haline gelmiştir. Bugün ülkemizde üretilen kimyasal gübrenin % 15’i, etlik civcivin % 25’i, yumurtalık civcivin %20’si Bandırma’da üretilmektedir. Ayrıca yine Bandırma'da kimyasal ürünler ile bor üretimi ön plana çıkmıştır. Körfezde ise zeytinyağı ve balıkçılık ön plana çıkmaktadır. Turizm faaliyetleri nedeniyle inşaat sektörü de hareketlidir. Balıkesir gümrüklerinde, aralarında kimyasal maddeler, elektrikli araçlar, sentetik çuval, gıda, madencilik, mermer gibi ürünlerin de bulunduğu ihracatta 50, ithalatta 32 ayrı ürün çeşidi yer alıyor. Bandırma Limanı, tüm Balıkesir’in ihracat ve ithalatının yüzde 90'ını gerçekleştiriyor.

Maden
İl bor minarelleri bakımından oldukça zengindir. Dünya bor rezervlerinin %60'ı Balıkesir, Bigadiç, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde bulunmaktadır. Bu yüzden Balıkesir geleceğin popüler illerinden biri olacaktır. Marmara Adasında yüz yıllarca mermer çıkarılmaktadır. Balya'da kurşun, Edremit'te demir rezervi vardır. Ülkemiz'in ilk Bor Madeni Susurluk İlçesi Yıldız Köyü arazilerinde açılmış 101 sene kadar işletildikten kapanmıştır.Maden sahalarında cevher olduğu halde şuan işletilmemektedir. Yine Yıldız Köyü sınırları içinde Kuvartz,Kurşun,Alçıtaşı madenlerinin olduğu yapılan araştırmalarla tespit edilmekle beraber,rezerv durumları bilinmemektedir.

wikipedia.org
Anahtar Kelimeler: Marmara, Bölgesi, Balıkesir, İli, Erdek, ResimleriÖnceki Resim Resmin Adı : Balıkesir Resimleri - Erdek
Balıkesir Resimleri - Erdek

Paylaş
Sonraki Resim

Önceki Resim:
Saat Kulesi  
 Sonraki Resim:
Değirmen Boğazı


 

Anasayfa / Türkiye Resimleri / Marmara Bölgesi Resimleri / Balıkesir Resimleri / Balıkesir Resimleri - Erdek En Güzel Resimler | Yeni Resimler  
Design by 7dana.com  


resim güzel resimler Gizlilik