Zonguldak Taşkömürü ile ünlü Karadeniz Bölgesinde bulunan ilimizdir
Açıklama: TAŞ KÖMÜRÜ

Zonguldak ilde bulunan doğal kaynakların yönlendirdiği bir ekonomik yapı göstermektedir. İl tarım dışı kesimlerin ağırlık kazandığı bir kaç ilden biridir.

Zonguldak, yeraltı kaynakları açısından zengin illerden biridir. Zonguldak� ta taşkömüründen başka, alüminyum (boksit), demir, manganez, barit, dolamit, kalker, kuvarsit, şiferton yatakları bulunmaktadır. Bunlardan manganez, kalker ve şiferton yatakları işletilmektedir.
Taşkömürü Havza Sınırları


İmtiyaz sahası; 3.885 km2 si karada, 3.000 km2 si de denizde olmak üzere 6885 km2 lik bir alanı kapsamaktadır.

Rezerv

Kuzeybatı Anadolu Taşkömürü Havzası Zonguldak ve Kastamonu illerinin, Kdz. Ereğli ilçesinden Cide-Azdavay ilçesine takiben150 km�lik bir sahil şeridi bulunur. Beş ayrı üretim bölgesinde taş kömür rezervleri henüz tam anlamıyla tespit edilmiş değildir. Bilinen rezervler deniz seviyesinden -1200 m derinliğe göre hesaplanmıştır. Bugüne kadar yapılan araştırma ve hesaplamalara göre 2007 yılı sonu itibariyle 541 milyon tonu görünür, 420 milyon tonu mümkün ve 367 milyon tonu muhtemel olmak üzere toplam 1.328 milyon ton taşkömürü rezervleri belirlenmiştir.


Taşkömürünün Ülke Ekonomisinde Yeri


Başta Demir Çelik olmak üzere enerji, gıda, tehsin, çimento vs. metalürji Endüstrisinin tüm kesimlerinde ihtiyaç duyulan en önemli hammaddelerden biri de metalürji koktur.
1970 yılından itibaren ülkemizde gelişen Demir Çelik sektörünün ihtiyacı iç üretimle karşılanamaz olmuş ve ithal taşkömürünün ülke
ekonomisine girişi kaçınılmaz hale gelmiştir. 1973 yılında 16 bin ton ile başlayan ithalat, diğer sanayi sektörlerinde de ithalata yönelmesiyle 1997 yılında yaklaşık 9,5 milyon tona ulaşmıştır. 1997 yılı itibariyle taşkömürü üretiminin ülke ekonomisine katkısı 105.9 milyon dolardır.
Anahtar Kelimeler: Zonguldak, kömür, taşkömürü, karadeniz, bölgesiÖnceki Resim Resmin Adı : Zonguldak Taşkömürü ile ünlü Karadeniz Bölgesinde bulunan ilimizdir
Zonguldak Taşkömürü ile ünlü Karadeniz Bölgesinde bulunan ilimizdir

Paylaş
Sonraki Resim

Önceki Resim:
Zonguldak Gökçebey Doğa  
 Sonraki Resim:
Zonguldak Resimleri


 

Anasayfa / Türkiye Resimleri / Karadeniz Bölgesi Resimleri / Zonguldak Resimleri / Zonguldak Taşkömürü ile ünlü Karadeniz Bölgesinde bulunan ilimizdir En Güzel Resimler | Yeni Resimler  
Design by 7dana.com  


resim güzel resimler Gizlilik